Mima Mark AB

Kvalitet och miljö

Säkerheten sätter vi högt och vi ser till att riktiga avspärrningar utförs vid arbetsplatsen. vagarbeteSamtliga medarbetare på Mima mark har genomgått kurserna ”Arbete på väg”, nivå 1och 2, under 2012.

Mima mark AB:s miljöpolicy:

Alla vi som är verksamma inom den gröna sektorn, ser miljöfrågor som en naturlig del i arbetet. Att försöka vårda och förbättra vår utemiljö är vårt primära mål och detta genomsyrar verksamheten dagligen.

I praktiken:

  • Personal - Ska fortlöpande ta del av ny kunskap som förbättrar miljöarbetet
  • För maskiner - Ska gällande miljökrav vad gäller oljor, drivmedel följas. Maskinparken ska skötas enligt smörjschema och serviceplan.
  • Växtskydd - Mest miljövänliga väljs.
  • Sortering av material - Metall, plast, glas, elektronik och övriga förbrukningsmaterial sorteras och körs till återvinningscentral.

Egenkontroll:

På arbetena utförs egenkontroll med avseende på miljöpåverkan och arkiveras enligt fastställda rutiner.