Mima Mark AB

Företaget

STARTEN OCH INRIKTNINGEN

Företaget startades som enskild firma 1999, av Mikael Madsén, och ombildades till aktiebolag 2011. Det gör tolv års egen erfarenhet av mark- och anläggningsarbete.

Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är markentreprenader som i huvudsak bedrivs med egen maskinpark.

Utöver markentreprenader tar Mima Mark även uppdrag såsom snöröjning, sandupptagning och yttre fastighetsskötsel.

Vi utför en hel del arbeten som underentreprenör. Vi vill hålla bredden och har flera uppdragsgivare som företag, statliga verk, samfälligheter och privatpersoner.

KVALITET MED KUNDEN I FOKUS

Vi arbetar för att nå vårt mål: där våra kunder är nöjda och våra uppdrag är professionellt utförda. Vi når vårt mål genom att ständigt lyssna och vara lyhörda för kundens behov och förväntningar.

Bland våra kunder finns både privatpersoner och professionella uppdragsgivare. Vår främsta styrka är att se till helheten. För att kunna jobba på ett effektivt sätt, för våra kunder, vill vi gärna komma in redan i projekteringsstadiet för att kunna lyssna på uppdragsgivaren och bidra med vår kompetens i planeringsarbetet. Med noggranna förarbeten minskas risken för sent upptäckta problem som under arbetets utförande eller efter färdigställande skulle kräva mycket tid och pengar att komma tillrätta med. 

Arbetena utförs av kunnig personal och på ett professionellt sätt, från första bemötande till tekniskt utförande, färdigställande och efterkontrol i kvalitets- och miljöhänseende. Vi följer självklart gällande lagar och förordningar och håller oss uppdaterade med bästa kända branschstandard vad gäller materialval och tekniker. 

Mima marks medarbetare

Alla som arbetar på Mima mark har mycket hög yrkeskompetens och har erforderlig utbildning. Vi har god kunskap inom projektering, trädgårdsanläggning, plantering och skötsel.

Mima Mark ABJackan
Box 76
151 21 SÖDERTÄLJE

070-6361618 

info@mimamark.se

Godkänd f-skatt och moms